ACASĂ

Bine ați venit pe pagina proiectului Q-Ed! Equalizing the chances of success in life of pre-university students through a quality digital education, număr proiect 2020-1-RO01-KA201-080061. Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, implicarea tuturor partenerilor este justificată. Inspectoratul Școlar al Municipiului București are capacitatea de management și de implementare, Școala Profesională Specială pt Deficienți de Auz “Sf. Maria”, București a inițiat și dezvoltat în 2015 o platformă e-learning de evaluare și autoevaluare pentru elevii deficienți de auz. Instituțiile partenere din Finlanda și Cehia au capacitatea de oferi exemple de bună practică privind elaborarea instrumentelor de evaluare, date fiind rezultatele obținute de țările respective la testele internaționale.

Pe termen lung, rezultatele implementării proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea rezultatelor de la testările PISA și Evaluările Naționale
  • Reducerea decalajelor din educație dintre urbanul mare și rural, dintre învățământul de masa și special,
  • Dezvoltarea capacității elevilor de a extrapola ceea ce au învățat și de a aplica cunoștințele în situații necunoscute, atât în școală cât și în afara acesteia.

Vă invităm să citiți mai multe despre proiectul nostru și să vă familiarizați cu resursele create și cu instrumentele digitale resursă deschisă!

Scroll to top