DESPRE PROIECT

Scopul proiectului “Q-Ed!” este egalizarea șanselor de reușită în viață ale elevilor din învățământul primar și gimnazial prin dezvoltarea aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștințelor dobândite în școală.

GRUPUL ȚINTĂ

 • profesori și elevii din învățământul de masă preuniversitar și din învățământul special din România, Cehia și Finlanda
 • profesori/inspectori din învățământul de masă primar și secundar (limba română, biologie, fizică, chimie, engleză) și din învățământul special
 • elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, din învățământul de masă și din învățământul special

OBIECTIVE

O1. Dezvoltarea aptitudinilor de aplicare și interpretare a cunoștințelor dobândite în școală prin dezvoltarea unei platforme e-learning cu fișe de evaluare și autoevaluare, elaborate conform testelor PISA pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a din învățământul de masa și special

O2. Dezvoltarea competențelor de literație prin elaborarea unor instrumente de receptare pluri- / inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar – resursă deschisă pentru cadre didactice de diferite discipline și elevi

O3. Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de evaluare a aptitudinilor de aplicare, de analiză și de interpretare a cunoștințelor elevilor prin realizarea unui Ghid de metode de evaluare

ACTIVITĂȚI

 • Conferință de lansare a proiectului
 • Întâlnire transnațională în Cehia
 • Dezvoltarea site-ului proiectului și a platformei e-learning
 • Curs de pregătire în vederea dezvoltării competențelor profesionale necesare desfășurării unui act educațional de calitate – Finlanda
 • Elaborarea Ghidului de utilizare a platformei e-learning
 • Elaborarea, traducerea și încărcarea pe platforma e-learning a celor 240 de teste
 • Elaborarea instrumentelor de receptare pluri- / inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar
 • Elaborarea Ghidului Metode de evaluare și autoevaluare pentru uzul cadrelor didactice de diferite specialități
 • Pilotarea platformei e-learning
 • Aplicarea unui chestionar de progres
 • Întâlnirea finală din România
 • Conferința de exploatare și valorizare a rezultatelor proiectului

REZULTATE

 • o platforma e-learning cu 240 de fișe de evaluare și autoevaluare, elaborate conform testelor PISA pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a din învățământul de masă și special, în limba engleză, în limbile țărilor partenere și în limbaj mimico – gestual, specific persoanelor deficiente de auz
 • 10 instrumente de receptare pluri- / inter- și transdisciplinară a textului literar și nonliterar
 • un Ghid de utilizare a platformei e-learning, pentru uzul elevilor și cadrelor didactice, în limba engleză și limbile țărilor partenere, precum și în limbaj mimico – gestual
 • un Ghid al metodelor de evaluare pentru uzul cadrelor didactice de diferite specialități
 • 150 de cadre didactice, din școlile din țară și din țările partenere, initiate în utilizarea platformei e-learning și a instrumentelor de receptare a textului, participante la Conferința de valorizare a rezultatelor proiectului desfășurată în București
 • Îmbunătățirea rezultatelor de la testările PISA și Evaluările Naționale
 • Reducerea decalajelor din educație dintre urbanul mare și rural, dintre învățământul de masă și special
 • Dezvoltarea capacității elevilor de a extrapola ceea ce au învățat și de a aplica cunoștințele în situații necunoscute, atât în școală cât și în afara acesteia
Scroll to top