Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria“, București, România

VIZIUNEA

Educația de calitate este premisa integrării socio-profesionale.

MISIUNEA

Dezvoltarea  unei culturi  a calităţii  la  nivelul  întregului personal al  şcolii,  al elevilor şi al părinţilor, în vederea educării elevilor cu cerințe educaționale  speciale, pentru o dezvoltare durabilă care să își găsească finalitatea în integrarea socio-profesională a elevilor noștri.

Ce ne propunem :
– Servicii educaţionale specializate pentru elevii cu deficienţe de auz, asociate şi pentru cei cu implant cohlear, cu vârste între 3–20 ani care provin din toate judeţele ţării.
– Orientarea în carieră a elevilor deficienți de auz și inserția pe piața muncii a acestora prin parcurgerea cursurilor școlii profesionale.

 Programe şi proiecte

Programe şi proiecte educative în parteneriat cu şcoli din învăţământul de masă, alte şcoli speciale din Bucureşti şi din ţară şi membri ai comunităţii locale:

  • Semn-Cuvânt-Imagine-Comunicare fără bariere pentru elevii deficienți de auz
  • Mens sana in corpore sano”
  • “Spaţiul verde, garanţia vieţii” – GREEN SPA;
  • Strategia Naţională Acţiunea Comunitară – SNAC
  • ”Azi e zi de sărbătoare” o“Cartea – leac pentru suflet”;

Proiecte şi parteneriate internaţionale:

Erasmus+, KA1 și KA2

  •  “Fiecare copil este important! Pregătirea profesorilor pentru o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități. Every child is important! The teachers’ training to provide inclusive education for children with disabilities (T-EACH!)”

           Nr. referință: 2019-1-RO01-KA101-062716

           Perioada de desfășurare: 2019-2021

Coordonator: Școala Profesională Specială pentru Deficienți  de Auz  ”Sfânta Maria”

  •  “Bullying și cyberbullying în lumea tăcerii și nu numai. Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only (BE CYBERWISE!)”

Nr. referință: 2020-1-RO01-KA229-080106

Perioada de desfășurare: 2020-2022

Coordonator: Școala Profesională Specială pentru Deficienți  de Auz  ”Sfânta Maria”

  •  “Traseul educațional și profesional al elevului deficient de auz între opțiune și decizie. The educational  and vocational path of the hearing impaired student between option and decision (OPT-ED!)”

 

Nr. referință: 2020-1-RO01-KA201-080061

Perioada de desfășurare: 2020-2021

Coordonator: Școala Profesională Specială pentru Deficienți  de Auz  ”Sfânta Maria”

 

 

  •  “Egalizarea șanselor de succes în viața pentru elevii din învățământul preuniversitar printr-o educație digitală de calitate. Equalizing the chances of success in life  of pre-university students through a quality digital education (Q-ED!)”

 

Nr. referință: 2020-1-RO01-KA201-080061

Perioada de desfășurare: 2020-2022

Coordonator: Inspectoratul Școlar al Municipiului București

 

  • Predarea inovativă împotriva agresiuni. Innovative Teaching  Against Bullying (I-TAB)”

 Nr. referință: nr. 2020-1-FR01-KA229-079804_1

Perioada de desfășurare: 2020-2022

 

Coordonator: Colegiul “Georges Pompidou” din Ville-Neuve-la-Garenne Paris, Fran

CONTACT

Bucuresti, Aleea Istru, nr. 6 061912, Romania

tel. 0217787655, fax. 0214440337

surzi2@yahoo.com

https://www.scoalasurzi2bucuresti.ro/

Scroll to top